Spermatogeneze

Spermatogeneze je proces tvorby mužských pohlavních buněk, tedy spermií. Pro správnou spermatogenezy je zapotřebí dostatečná stimulace pohlavních hormonů a nižší teplota (té je docíleno umístěním varlat v šourku).