Jak vypadá zralá spermie?

Zralá spermie měří 55 – 66 μm a skládá se z oválné hlavičky, krčku a bičíku. Hlavička je tvořena jádrem a tzv. akrozomem, který nasedá na jádro a obsahuje enzymy, které jsou schopné rozštěpit obal vajíčka a umožní tak spermii tímto obalem proniknout. V jádře spermie je uložený otcovský genetický materiál, který obsahuje jednu sadu chromozomů a pohlavní chromozom X nebo Y. K dolnímu pólu hlavičky je připojený bičík, který odpovídá za pohyb spermie.