Spermiogram

Spermiogram je vyšetření plodnosti muže. Jedná se o kvantitativní mikroskopický rozbor sperma. Posuzuje se objem, pH, množství spermií na ml, pohyb spermií a jejich morfologie.


Výsledky mohou být následující:
Normozoospermie – všechny parametry ejakulátu jsou normální
Oligozoospermie – snížený počet spermií v ejakulátu
Azoospermie – v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie
Asthenozoospermie – snížený počet pohyblivých spermií nebo zhoršená pohyblivost spermií
Theratozoospermie – snížený počet spermií, které mají normální tvar
Nekrozoospermie – spermie v ejakulátu jsou mrtvé