Progresivní motilita spermií

Progresivní motilita spermií je jeden z parametru spermiogramu. Tento parametr posuzuje pohyblivost spermií.