Myo-inositol

Spadá do vitaminů skupiny B a jedná se o cyklický alkohol s šesti hydroxylovými skupinami. V některých studií bylo prokázáno, že myo-inositol zlepšuje pohyb spermií. 

(reference: Bittner L. 2015. Vliv myo-inositolu a antioxidantů na fertilitu muže. Sexuální a reprodukční medicína pro praxi 16(3): 109–112.)